Çalışmalarımız

Mültecilerin haber alma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüklerine erişim için alan sağlayabilmek, toplumsal barış için nefretsiz bir medya oluşturma amaçları ile kurulan Medya ve Mülteci Hakları Derneği medyanın dilini dönüştürmek için çalışmalar yapmaktadır.

  • Medya Radar

Geleneksel ve dijital medyada mültecilerle ilgili çıkan haberleri izleyerek mültecilere yönelik hak ihlali, nefret söylemi, ayrımcı uygulama ve yanlış bilgi içeren haberleri haftalık raporlarla kamuoyu ile paylaşıyoruz. Veri görselleştirme tekniklerinin de kullanıldığı raporlarda söz konusu haberlerin analizi yapılıyor ve olası gerçekleşmiş sonuçlarına değiniyoruz. Haberleri, mülteci odaklı hak haberciliği terminolojisi ile düzenleyip yeniden paylaşıma sokuyoruz.

  • Nefretsiz Medya Atölyeleri ve Seminerleri

Geleneksel ve dijital medyada mültecilere yönelik hak ihlalleri, nefret söylemleri ve ayrımcı uygulamalar her geçen gün artıyor. Bu alanda yapılmış akademik çalışmalar da gösteriyor ki medyanın mültecilerle ilgili yaptığı haberlerin dili, mültecilerin kamuoyunda kabulü açısından önem taşıyor. Mültecilerin medyada yer alış şekli mülteciler ile Türkiyeliler arasındaki sosyal uyuma zarar veriyor. Gerçekleştirdiğimiz atölyeler ve seminerler ile başta iletişim fakültelerinin öğrencileri olmak üzere medya içeriği üreten herkese ayrımcı dil kullanmadan içerik üretmenin yöntemlerine dair farkındalık sağlıyoruz.

  • Mülteci Hakları Odaklı Medya

Medyanın mülteci hakları odaklı olmasını sağlamak için bir yandan da üretilen içeriklerin öznesi olan mültecilerin kendilerini temsil edebilmeleri için mülteci medyası kurulması gerekmektedir. Dernek olarak bu platformun kurulması için hazırlık çalışmaları yapmaktayız. Mülteciler için yurttaş haberciliği ve içerik üretimi atölyeleri düzenlemekteyiz.