Medya Radar

Medya Radar Başlıyor!

Geleneksel ve dijital medyada mülteci hakları odaklı bir perspektifin oturması, toplumsal barış için nefretsiz bir medya oluşturma amaçları ile kurduğumuz Medya ve Mülteci Hakları Derneği olarak medyadaki mülteci temsiliyetini izlemek ve mülteci hakları savunuculuğu yapmak için Medya Radar çalışmasını başlatıyoruz.

Türkiye’de yaşayan mültecilerin hak ihlalleriyle karşılaştıkları alanların başında medya geliyor. Mültecilerin, iltica, statü, insanca yaşam hakkı, çalışma, barınma, sağlık ve eğitim hakları ve bu haklara yönelik talepleri ana akım ve yerel medya kuruluşları tarafından yok sayılırken mülteciler haberlerde sadece dramatize ya da kriminalize edilmiş bir şekilde yer alabiliyor.

Mültecilerle ilgili ayrımcılık karşıtı tutumların aktarıldığı medya içerikleri, mülteciler ile Türkiyelilerin bir arada yaşaması açısından önem taşımaktadır.  Mültecilerin medyadaki hali hazırdaki temsili, mülteciler hakkında ön yargılar yaratırken bir arada yaşamın önünde de büyük bir engel oluşturuyor. Mülteciler hakkında üretilen yanlış ve çarpıtılan bilgiler kendini toplum arasında mültecilere yönelik fiili olarak nefret söylemi, yok sayma, ayrımcı uygulama ve linç girişimleri olarak gösterdi. Buna karşın, mülteci haklarını ve hak taleplerini ele alan içerikler ise medyada sınırlı yer bulabildi. 

Medya Radar çalışması ile birlikte geleneksel ve dijital medyada mültecilerle ilgili hak ihlallerinin yer aldığı haberlerle ilgili haftalık raporlar yayınlanacak. Raporlarda, mültecilere yönelik nefret söylemi, ayrımcı dil ve yanlış bilgi içeren haberlere dair içerik ve söylem analizleri yer alacak. Mülteci hakları odaklı  habercilik terminolojisi ile düzenlenecek haberler yeniden paylaşıma sokulacak. 

Haber takibinin yanı sıra söz konusu haberlerin kamuoyundaki etkilerini azaltmak için sosyal medya kampanyaları da düzenlenecek. Kampanya kapsamında raporda yer alan haberlerin mültecilerin hayatlarına etkilerine değinilecek ve olası sonuçlarına karşı etkin çalışma yapılacak. 

Siz de mültecilere yönelik nefret söylemi, ayrımcı dil ve yanlış bilgi içerdiğini düşündüğünüz haberleri whatsapp, telegram, sosyal medya hesaplarımız ve mail yoluyla bizimle paylaşabilirsiniz. 

Bu çalışma Etkiniz AB Programı’nın desteğinde yürütülecektir. 

Form: https://forms.gle/FKcXp8RACHDmuhDt8

Whatsapp ve Telegram Hattı: 0506 294 27 80

Facebook: https://facebook.com/medyavemulteci

Twitter: https://twitter.com/medyavemulteci

İnstagram: https://www.instagram.com/medyavemultecihaklari/

Mail: radar@medyavemultecihaklari.org

%d blogcu bunu beğendi: